OMAISTEN TAPAAMISIA VOIDAAN TOTEUTTAA ENNALTA SOPIEN SEURAAVASTI:

Varmistakaa aina suoraan hoivakodista ajantasainen tilanne ja ohjeet.

  • Tapaaminen ulkoillen tai omassa huoneessa.
  • Välttäkää oleskelua yhteisissä tiloissa.
  • Maskit omaisten kasvoilla koko tapaamisen ajan (ottakaa oma maski mukaan)
  • Ei halailua tai muuta kosketusta

ENNAKKOVALMISTELUT

  • Omainen soittaa etukäteen hoitajille ja kertoo, mihin aikaan haluaisi tavata asukkaan
  • Hoitaja tarkistaa varauslistan ja sopii vapaan ajan omaisen kanssa. Vältetään ruokailuaikoja klo 12.00-12.30 ja klo 16.30-17.30.

TAPAAMINEN

  • Omaisella on maski kasvoilla ja hoitaja ohjeistaa, että maskit pidettävä kasvoilla koko tapaamisen ajan.
  • Jos omaisilla on tuomisia, antavat omaiset ne hoitajille, jotka antavat ne asukkaalle.