OMAISTEN TAPAAMISIA VOIDAAN TOTEUTTAA ENNALTA SOPIEN SEURAAVASTI:

Varmistakaa aina suoraan hoivakodista ajantasainen tilanne ja ohjeet.

  • Yrityksemme suosittelee vahvasti vierailujen minimoimista valtakunnalliset rajoitteet huomioiden.
  • Mikäli vierailuja toteutetaan, suosittelemme edelleen vierailujen toteutusta ensisijaisesti ulkoilun muodossa ja jos tämä ei onnistu, niin vierailuja toteutetaan sille osoitetussa paikassa erillisten ohjeiden mukaisesti ja vasta viime kädessä asiakkaan voinnin mukaan asukashuoneessa erittäin tarkkojen turvallisuusohjeiden mukaisesti.
  • Välttäkää oleskelua yhteisissä tiloissa.
  • Maskit on pidettävä omaisten kasvoilla koko tapaamisen ajan (ottakaa oma maski mukaan)
  • Ei halailua tai muuta kosketusta
  • Joidenkin kuntien ohjeistusten mukaisesti pisaratartuntojen ehkäisemiseksi voi tapaamisissa käyttää maskin lisäksi myös visiiriä

ENNAKKOVALMISTELUT

  • Omainen soittaa etukäteen hoitajille ja kertoo, mihin aikaan haluaisi tavata asukkaan
  • Hoitaja tarkistaa varauslistan ja sopii vapaan ajan omaisen kanssa. Vältetään ruokailuaikoja klo 12.00–12.30 ja klo 16.30-17.30.

TAPAAMINEN

  • Omaisella on maski kasvoilla ja hoitaja ohjeistaa, että maskit pidettävä kasvoilla koko tapaamisen ajan.
  • Jos omaisilla on tuomisia, antavat omaiset ne hoitajille, jotka antavat ne asukkaalle.