Erikoistumme muistisairaiden ikäihmisten vanhustenhoitoon

Tässä osiossa tutustumme vanhustenhoitoon niiden ikäihmisten näkökulmasta, joilla on jokin etenevä muistisairaus kuten Alzheimerin tauti: minkälaisia vaatimuksia se asettaa hoidolle, palvelutarjoajille ja miten me näemme laadukkaan vanhustenhoidon Uudenmaan Seniorikodeissa.

Meille Uudenmaan Seniorikodeissa on tärkeää, että toiminnassamme toteutuvat laadukkaan vanhustenhoidon kriteerit kuten asukkaidemme itsemääräämisoikeus. Asukkaiden turvallisuus ja jokaisen omien tapojen kunnioittaminen tulee olla selvää heidän omassa kodissaan eli myös meidän hoivakodeissamme.

Koska Uudenmaan Seniorikodit on erikoistunut muistisairaiden ikäihmisten hoitoon, ovat yksikkömme lähinnä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjoavia hoivakoteja. Joissain kodeissamme on myös mahdollisuus järjestää kevyttä palveluasumista.

Jos olet harkitsemassa hoitopaikkaa itsellesi tai lähimmäisellesi, voit soittaa ja kysyä lisää vanhustenhoidon palveluistamme 050 590 2523.

Vanhustenhoidossa ympäristön pysyvyys tärkeätä

Ikäihmisen elämänlaatuun vaikuttaa merkittävästi se, ettei tarvitsisi vaihtaa usein asumisympäristöä (kuten jatkuvat sairaalajaksot) ja että henkilökunta on asiantuntevaa sekä pysyvää. Tämä on erityisen tärkeää muistisairaista ikäihmisistä puhuttaessa, koska kotiutuminen uuteen paikkaan ja ihmisiin yhä uudelleen on heille tavallista haasteellisempaa.

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on tarjota asukkaille koti heidän elämänsä loppuun saakka. Asukkaillemme voidaan järjestää palveluja erittäin joustavasti.

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on laadun tae

Akuuttien sairauksien hoito edellyttää joskus hoitojaksoja sairaalassa.

Uudenmaan Seniorikodeissa on osaava ja sitoutunut henkilöstö, joka turvaa laadun ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen pitkäjänteisesti, vaikka sairaalajaksojen aikana hoitavat lääkärit ja hoitajat vaihtuisivatkin.  Hoivakodissa on erittäin hyvät edellytykset monipuoliseen kuntoutukseen ja hoitoon, tarvittaessa usein kotisairaalan kanssa, eikä yleensä syytä pitkäaikaisiin sairaalajaksoihin ole.

Meillä omat sairaanhoitajat ja fysioterapeuttimme tukevat ammattitaidollaan perussairaanhoidon ja kuntoutuksen toteutumista yhteistyössä vastaavan lääkärin kanssa.

Tehostettu palveluasuminen

Vanhustenhoidossa tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa, mitä tarvitaan hyvin usein joko jonkin hyvin pitkälle edenneen muistisairauden ja/tai fyysisten toimintarajoitteiden johdosta kun kotona ei enää pärjätä.

Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu aina asunto, henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, asukkailla on 5 ateriaa päivässä ja asiakkaiden perussairauksista pidetään huolta terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Paikan päälle on mahdollista saada lisäksi laajasti hyvinvointiin liittyviä palveluja.

Muistisairaan hyvä arki

Yksinäisyys, aliravitsemus ja liikkumattomuus ovat hyvin useille omassa kodissaan asuvalle ikäihmiselle arkipäivää.

Asukkaat elävät hoivakodeissa omannäköistä arkea, jossa palveluntuottajan moniammatillinen henkilökunta heitä tukee kuntouttavalla työotteella. Asukkaan itsemääräämisoikeutta tulee aina kunnioittaa.

Esteettömässä ja useimmiten entisiä kotiympyröitä isommassa tilassa asukkaat pääsevät liikkumaan huomattavasti enemmän kuin pitkään aikaan myös ulkona, ravinnonsaanti kiireettömässä ilmapiirissä lisääntyy sekä yksinäisyys helpottaa.

Useimmiten asukkailla on myös oma huone, jossa oma rauha ja yksityisyys on taattu.

Hoivakodeissa ei olla passattavana, mikä ehkä on enemmän tunnusomaista laitosmaailmalle ja sairaaloille, vaan jokaisen asukkaan omia voimavaroja tulee mahdollisuuksien mukaan tukea ja ylläpitää yksilöllisesti. Asukkaiden oma-aloitteisen toiminnan tukeminen on arvokkaan arjen säilyttämisen kulmakiviä.

Puhtaana omissa vaatteissa hoivakodeissa eletään normaalia arkea, jota tahdittavat mm. liikunta ammattilaisten vetämissä ryhmissä, ulkoilu, kotihoidolliset työt tai lehden luku yhdessä.

Juhlahetket tuovat koteihin ammattiesiintyjiä. Juhlapyhien aikaan tulee lähikouluista ja päiväkodeista usein Tiernapoikia ja virpojia.