Mikä on Alzheimerin tauti?

Alzheimerin tauti on tasaisesti mutta hitaasti etenevä muistisairaus, jonka varhaisia oireita ovat mm. lähimuistin häiriöt, vaikeus muistaa uusia nimiä tai asioiden ja tapahtumajärjestysten sekoittuminen. Myöhäisiä oireita ovat hahmottamisen ongelmat, kielelliset vaikeudet, ajan ja paikan tajun heikkeneminen sekä puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeudet. Tauti on parantumaton, jonka etenemistä voi kuitenkin hidastaa.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava muistisairaus Suomessa ja arvioiden mukaan sitä sairastaa yli 70 000 suomalaista, joista suurin osa on ikäihmisiä. Alzheimerin tautia pidetäänkin vanhuuteen liittyvänä tautina, sillä yleisesti se alkaa yli 65-vuotiaana. Vaikka tauti alkaa yleensä vasta ikääntyessä, on tautia kuitenkin havaittu myös jopa alle 50-vuotiailla.

Alzheimerin tautiin sairastunut tarvitsee yhä enemmän apua arjen toiminnoissa, mitä pidemmällä tauti on.

Alzheimerin tauti ja Uudenmaan Seniorikodit

Seniorikotien hoivakodeissa on kodikas asuinympäristö, turva sekä hoitoa ja huolenpitoa kunkin asukkaan tarpeiden mukaisesti – ympäri vuorokauden. Hoivakodeissamme on muistisairailla mahdollisuus kevyeen ja tehostettuun palveluasumiseen, jossa jokaisen asukkaan eritystarpeet huomioidaan.

Kokenut henkilökuntamme on koulutettua ja Alzheimerin tautiin liittyvät haasteet ja oireet ovat meille tuttuja. Uudenmaan Seniorikotien toiminta-ajatuksena onkin alusta alkaen ollut kodikkaat asumisympäristöt ja turvalliset kodit muistisairaille ikäihmisille.

Seniorikotien hoivakodeissa on panostettu yhteisten tilojen viihtyvyyteen. Takat, isot olohuoneet, laajat piha-alueet, puutarhat, ruokailutilat ja mm. saunat tekevät hoivakodeista viihtyisiä asuinympäristöjä. Tutustu muistisairaille suunniteltuihin hoivakoteihimme ja ota yhteyttä. Asukkaaksi voi hakeutua myös kunnan palvelusetelillä!