Tavallinen (kevyempi) palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa lisätukea päiväaikaan arjen toimissa. Tuen tarve johtuu tavallisesti toimintakyvyn rajoittuneisuudesta fyysisen vaivan tai sairauden takia. Perinteiseen palveluasumiskonseptiin kuuluu sekä palveluiden järjestäminen että asunto joko kunnan tai yksityisen palveluntarjoajan toimesta. Tällöin asukas voi tarvita vain jonkin verran hoito- ja muita palveluja asumisensa tueksi. Tehostetussa palveluasumisessa asukas tarvitsee jo ympärivuorokautista hoivaa ja palveluja.

Palvelutalot

Palvelutalot tarjoavat vaihtoehdon niille senioreille, jotka pärjäävät suurimman osan aikaa omatoimisesti, mutta tarvitsevat jo ajoittain elämäänsä helpottavia palveluja tai hoitoa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi apu peseytymisessä tai syömisessä. Palvelutalossa on yhteisiä tiloja, yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa sekä hyvinvointi- ja hoivapalveluja helposti saatavilla saman katon alla. Tavallisissa palvelutaloissa ei ole henkilökuntaa paikalla yöaikaan, joten asukkailta voidaan vaatia omatoimisuutta.

Palveluasunnot

Palveluasuntoja on Suomessa tarjolla niukasti varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Ne voivat sijaita palvelutalossa tai palvelukeskuksissa, mutta kunnat voivat tarjota niitä myös yksittäisinä asuntoina. Asukas vastaa palveluasunnon vuokrasta ja muista asumiseen liittyvistä kustannuksista itse. Ajatuksena on, että henkilö voi elää palveluasunnossa täysin normaalia elämää. Joskus palveluasuntoon muuttaminen tapahtuu myös arkisempien syiden takia – esimerkiksi silloin kun halutaan seuraa ja muita elämää rikastuttavia kokemuksia. Ensisijaisesti palvelutaloissa asukkailta vaaditaan kuitenkin palveluntarvetta.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, jota myös me Seniorikodeissa pääosin tarjoamme, on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja palveluja esimerkiksi etenevän muistisairautensa johdosta. Tehostettu palveluasuminen on palveluasumismuodoista vaativin, koska palveluntarjoajan tulee kyetä tarjoamaan asukkaille esteettömien ja turvallisten asumisympäristöjen lisäksi korkealaatuista perussairaanhoitoa ja terveydenhoitoa kunnan/kaupungin kanssa saumattomassa yhteistyössä. Tehostettu palveluasuminen vaatii hoivakodilta ja sen henkilökunnalta ammattitaitoa. Valtaosalla työntekijöistä on jokin sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Hoivakodit

Hoivakotien tarjoama asumismuoto on aina tehostettua palveluasumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaalla on käytössään oma huoneisto WC- ja kylpyhuonetiloilla sekä riittävä määrä hoivapalveluita. Yhteisiä asukastiloja hoivakodeissa ovat ruoka- ja olohuoneet, saunaosastot sekä aidatut pihat ja terassit. Kaikki hoivakodin tilat on suunniteltu esteettömiksi ja asukkaiden hoitoa tukeviksi. Hoito suunnitellaan henkilökohtaisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa kuukauden sisällä muutosta asumispalveluyksikköön. Hoivakodit pyrkivät tarjoamaan asukkailleen kodin heidän elämänsä loppuun saakka ja tarvittaessa myös saattohoidon, jos asukkaan terveydentila mahdollistaa tämän ja se on hänen toiveidensa mukaista.

Kevyt palveluasuminen

Kevyt palveluasuminen on suunniteltu vanhuksille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista. Kevyttä palveluasumista tarjotaan seuraavissa hoivakodeissamme:

Klikkaa hoivakotia yllä ja lue lisää!