Ikäihmisille on Suomessa tarjolla useampia erilaisia palveluasumisvaihtoehtoja. Palveluasumisen muoto määräytyy aina asukkaan yksilöllisten palvelu- ja hoitotarpeiden mukaan ja kunnilla on tässä arvioinnissa merkittävä rooli. Tavallisessa palveluasumisessa säännöllistä avuntarvetta ei ole öisin.

Tavallinen palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa lisätukea päiväaikaan arjen toimissa. Tavallista ikäihmisten palveluasumista kutsutaan myös kevyeksi palveluasumiseksi. Kevyt palveluasuminen on suunniteltu vanhuksille, jotka eivät tarvitse tehostettua palveluasumista tai tuettua asumista. Tehostetussa palveluasumisessa asukas tarvitsee jo ympärivuorokautista hoivaa ja palveluja. Tuetussa asumisessa avuntarvetta on myös melko paljon, mutta yöt asukas pärjää vielä itsenäisesti. Tehostetussa ja tuetussa asumisessa asukashuoneessa ei yleensä ole omaa keittiötä vaan oma huone ja kylpyhuone.

Milloin vanhusten palveluasumiselle on tarvetta?

Vanhusten palveluasumisen tuen tarve johtuu tavallisesti toimintakyvyn rajoittuneisuudesta fyysisen vaivan tai vaikkapa muistisairauden takia. Perinteiseen palveluasumiskonseptiin kuuluu sekä palveluiden järjestäminen että palveluasunto omalla keittiöllä joko kunnan tai yksityisen palveluntarjoajan toimesta. Tällöin asukas voi tarvita vain jonkin verran hoito- ja muita palveluja asumisensa tueksi. Myös yksinäisyys on joillekin syy hakeutua palveluasumisen pariin, jotta saa halutessaan seuraa ja turvaa.

Palveluasumisen tason tarve on hyvä kartoittaa oman kunnan sosiaalityön- ja/tai kotihoidon ammattilaisten kanssa, jotta voidaan löytää onnellisemman vanhuuden mahdollistava asumismuoto ja palvelut. Kunnan rooli arvioinnissa on merkittävä myös palveluiden taloudellisten raamien turvaamiseksi.

Hoivan tarpeen määrä riippuu pitkälti asukkaan kunnosta ja se on tärkeää sovittaa yksilöllisesti, jotta sekä asukas että omaiset voivat olla varmoja että palveluasuminen sujuu hyvin. Jos asukkaan kuntoisuus muuttuu, voidaan palveluasumisen hoitosuunnitelmaa muuttaa ja asukas siirtää usein kunnan avustamana tehostetun palveluasumisen piiriin.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen, tunnetaan myös nimellä ympärivuorokautinen palveluasuminen. Seniorikodeissa tarjoamme pääosin tehostettua palveluasumista, joka on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat runsaasti ja ympärivuorokauden hoitoa ja palveluja esimerkiksi etenevän muistisairautensa johdosta.

Tehostettu palveluasuminen on palveluasumismuodoista vaativin, koska palveluntarjoajan tulee kyetä tarjoamaan asukkaille esteettömien ja turvallisten asumisympäristöjen lisäksi korkealaatuista perussairaanhoitoa ja terveydenhoitoa kunnan/kaupungin kanssa saumattomassa yhteistyössä. Tehostettu palveluasuminen vaatii hoivakodilta ja sen henkilökunnalta ammattitaitoa. Valtaosalla työntekijöistä on sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Palvelutalot

Palvelutalot tarjoavat vaihtoehdon niille senioreille, jotka pärjäävät suurimman osan aikaa omatoimisesti, mutta tarvitsevat jo ajoittain elämäänsä helpottavia palveluja tai hoitoa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi apu peseytymisessä tai syömisessä. Palvelutalossa on yhteisiä tiloja, yhteisöllistä vapaa-ajan toimintaa sekä hyvinvointi- ja hoivapalveluja helposti saatavilla saman katon alla. Tavallisissa palvelutaloissa ei ole henkilökuntaa paikalla yöaikaan, joten asukkailta voidaan vaatia omatoimisuutta. Uudenmaan Seniorikodeilla Hyvinkään Anttilanhovissa on tehostetun asumisen yksikössä yksi ”ryhmäkoti”, jossa tarjoamme kevyempää tuettua asumista.

Palveluasunnot

Palveluasuntoja on Suomessa tarjolla niukasti varsinkin pienemmillä paikkakunnilla. Ne voivat sijaita palvelutalossa tai palvelukeskuksissa, mutta kunnat voivat tarjota niitä myös yksittäisinä asuntoina. Asukas vastaa palveluasunnon vuokrasta ja muista asumiseen liittyvistä kustannuksista itse. Ajatuksena on, että henkilö voi elää palveluasunnossa täysin normaalia elämää. Joskus palveluasuntoon muuttaminen tapahtuu myös arkisempien syiden takia – esimerkiksi silloin kun halutaan seuraa ja muita elämää rikastuttavia kokemuksia. Ensisijaisesti palvelutaloissa asukkailta vaaditaan kuitenkin palveluntarvetta.

Hoivakodit

Hoivakotien tarjoama asumismuoto on aina tehostettua palveluasumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoitokodissa asukkaalla on käytössään oma huoneisto WC- ja kylpyhuonetiloilla sekä riittävä määrä hoivapalveluita ympäri vuorokauden. Yhteisiä asukastiloja hoivakodeissa ovat ruoka- ja olohuoneet, saunaosastot sekä aidatut pihat ja terassit. Kaikki hoivakodin tilat on suunniteltu esteettömiksi ja asukkaiden hoitoa tukeviksi. Hoito suunnitellaan henkilökohtaisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa kuukauden sisällä muutosta asumispalveluyksikköön. Hoivakodit pyrkivät tarjoamaan asukkailleen kodin heidän elämänsä loppuun saakka ja tarvittaessa myös saattohoidon, jos asukkaan terveydentila mahdollistaa tämän ja se on hänen toiveidensa mukaista.

Palveluasuminen Uudenmaan Seniorikodeissa

Tehostettua palveluasumista tarjotaan kaikissa hoivakodeissamme. Ota yhteyttä ja kysy lisää vapaista paikoista Helsingin läheisyydessä ja Uudellamaalla.

Kevyempää tuettua palveluasumista tarjotaan alla olevassa hoivakodissa. Klikkaa hoivakotia alla ja lue lisää!