Hoitokoti

Hoitokoti on asukkailleen yhtä kuin oma esteetön asunto yhteistiloineen (mm. sauna), täysihoito sekä joustavasti palveluita ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä.

Hoitokoti eli hoivakoti

Hoitokoti ja hoivakoti tarkoittavat samaa asiaa eli kodinomaista palveluasumista, jonka tarkoitus on tukea asukkaan jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämistä ja hyvinvointia sekä tarjota joustavasti asukkaan tarpeiden mukaisia palveluja, kuten yksilöllistä kuntoutusta.

Hoitokodin kohdalla puhutaan myös tehostetusta palveluasumisesta tai vaativasta tehostetusta palveluasumisesta, koska palvelut on mitoitettu jo perustasoltaan erittäin kattavaksi. Erillisiä sauna-, pyykki-, suihkuapu-, lääkkeenjako-, sairaanhoitajan vastaanotto- tai yöhälytysmaksuja ei usein eritellä vaan ne kuuluvat aina palvelumaksuun.

Hoitokoti

Hoitokoti ja tehostettu palveluasuminen

Hoitokoti ja tehostettu palveluasuminen on ajankohtaista henkilöille, jotka eivät enää selviydy arjessa omassa kodissaan runsaankaan ulkopuolisen avun turvin – oli syynä sitten fyysiset toiminnalliset rajoitteet ja haasteet tai jokin etenevä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti, Lewyn kappale –tauti tai Parkinsonin tauti, joka myös on etenevä muistisairaus.

Hoitokodin runsaan avun turvin voidaan tarjota asukkaalle mahdollisuus mahdollisimman hyvään elämään ja arkeen heidän vielä olemassa olevilla voimavaroilla sekä tukea heitä itsenäiseen toimintaan (ns. kuntouttava työote). Toimintakyvyn tukemisen ja turvallisuuden mahdollistavat kokonaisvaltaiset, juuri tietylle kohderyhmälle kohdistetut palvelukokonaisuudet. Hoitokodeissa tai hoivakodeissa palvelukokonaisuuteen kuuluu asunto, turvallinen ympäristö, kuntoutus ja perussairaanhoitopalvelut, arjen virikkeet ja toiminta sekä lähes aina myös saattohoito elämän loppuvaiheessa.

Asukkaan tukeminen mahdollisimman oma-aloitteiseen toimintaan ja liikkumiseen sekä yhdessä tekeminen kaikissa arjen toimissa on ensiarvoisessa asemassa toimintakyvyn ylläpidossa. Tämä on myös palveluasumisen selkeä ero entiseen laitoskulttuuriin ja sairaalamaailmaan.

Asunto

Yksityisyyttä kunnioittavassa ympäristössä asukkaalla on lähtökohtaisesti aina yhden hengen huone omalla Wc –tilalla. Huoneen koko vaihtelee 20-25 m2 välillä ja se sisältää tällöin esteettömän kylpyhuoneen, joka on kooltaan noin 4-5 m2. Hoitokodin henkilökunnan ergonomian sekä asukasturvallisuuden takaamiseksi asuinhuoneessa on usein säädettävä sänky, joka tukee samalla asukkaan omatoimisuutta tukikaiteineen. Huone kalustetaan aina mahdollisuuksien mukaan asukkaan omilla kalusteilla, tauluilla ja henkilökohtaisilla tavaroilla kodikkuuden lisäämiseksi.

Hoitokodin huoneistot on suunniteltu valoisiksi ja esteettömiksi. Uusissa hoitokodeissa on usein varmistettu suositusten mukaisesti pariskunnan mahdollisuus sijoittua samaan huoneeseen kahden hengen tilavammissa huoneissa.

Hoitokoti 2

Turvallinen ympäristö

Hoitokodit tarjoavat asukkailleen turvallisen henkisen ja fyysisen ympäristön elää arkea vaikeistakin psyykkisistä oireista tai fyysisistä rajoitteista huolimatta.

Turvallinen henkinen ympäristö koostuu kodinomaisista fyysisistä puitteista sekä sitoutuneista, hoitokodissa työtään tekevistä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Hoitokodin tilat ovat helppokulkuiset ja avarat, jolloin liikkumisen apuvälineitä on tiloissa helppo käyttää – itsenäisemmin kuin kotioloissa. Apuvälineitä on saatavilla ja niiden valintaan ja käyttöön on mahdollista saada ammattilaisen tukea.

Hoitokodeissa on yhteisistä tiloista helppokulkuinen yhteys aidatulle piha-alueelle tai vähintään terassille.

Yksilölliset palvelut

Hoitokodeissa työskentelee monipuolisesti nuoria ja kokeneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä ruokahuollon ja puhtaanapidon parissa työskentelevää henkilökuntaa. Palveluasuminen on erittäin laajaa moniammatillista tiimityötä.

Koulutuksena henkilökunnalla voi olla geronomin, perus-, lähi- tai sairaanhoitajan koulutus. Lisäksi terapeuttisessa työssä toimii mm. fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Useimmilla on myös vankka kokemus vanhustenhoidosta ja muistisairauksista.

Hoitokodissa on runsaasti arkielämän toimintaa, jota tukevat ruokahuollon ammattilaiset, hoiva-avustajat, koulutetut kodinhoitajat ja laitosapulaiset.

hoitokoti asukas

Aktiivinen arki

Kuntouttava työote, kulttuuritoiminta, taideterapia, eläinavusteinen toiminta,  viriketoiminta, virikkeellisyys ja virikkeet ovat esimerkkejä termeistä jotka tulevat usein vastaan kun puhutaan hoitokodin arjesta, aktiviteeteista ja toiminnasta.

Asukkaat tarvitsevat hoitokotiin tullessaan runsaasti tukea perustarpeissaan kuten syöminen ja hygienia. Ihmisen perustarpeista huolehtiminen asukkaan omia tapoja ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, talon lämmin ja arvostava ilmapiiri sekä perussairauksien ammattimainen hoito luovat perustan hyvälle arjelle hoitokodissa.

Puhutaan nyt sitten virikkeellisestä tai aktiivisesta arjesta, niin asukkailla on mahdollisuus usein entisiä kotioloja paremmin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin sekä liikkumiseen esteettömissä tiloissa. Asukkaita kannustetaan myös itsenäiseen tekemiseen, mikä on tärkeää iäkkäiden ja muistisairaiden asukkaiden kohdalla.

Yhteisöllisyys näkyy hoitokodeissa tilojen suunnittelussa ja yhdessä tekemisenä. Hoitokodin tulee aina tukea asukkaiden kontakteja muihin asukkaisiin, läheisiin ja ympäröivään yhteisöön, kuten päiväkoteihin, kouluun ja seurakuntaan. Myös retkiä saatetaan mahdollisuuksien mukaan järjestää.

Hoitokoti 4

Hoitoa elämän loppuun saakka

Hoitokodit ja hoivakodit tarjoavat asukkailleen mahdollisuuden asua omassa huoneistossaan elämänsä loppuun saakka. Hoitokodit huolehtivat asukkaan saattohoidosta ja muista siihen liittyvistä järjestelyistä kotisairaanhoidon kanssa tarvittaessa.

Saattohoitokoti

Suomessa hoitokoti-nimikettä saatetaan käyttää myös saattohoitokodeista, jotka tarjoavat asukkailleen hoito- ja hoivakotien tapaan mahdollisuuden asua sairaalaa kodikkaammassa ympäristössä heidän elämänsä viimeiset päivät tai viikot.

Saattohoitokodissa kuoleva ja heidän läheisensä valmistautuvat lähestyvään kuolemaan. Saattohoitokodissa on mahdollista saada kattavasti eri terapiamuotoja, oireenmukaista hoitoa sekä henkistä tukea.

Erillisiä saattohoitokoteja on suomessa vain muutama ja usein saattohoitoyksiköt sijaitsevat sairaaloiden yhteydessä. Pääkaupunkiseudulla toimii mm. saattohoitoon erikoistunut Terhokoti.

Anttilanhovi

Anttilanhovi

Paikan päällä valmistettua kotiruokaa ja viihtyisä ulkoilupiha. Tiedustele vapaita paikkoja hoivakodin johtajalta!

Hae paikkaa Lue lisää

Villa Kivi

Villa Kivi

Villa Kivi on harvinainen LuontoVoima- laatusertifioitu ikäihmisten hoivakoti. Luonto on osana muistisairaiden päivittäistä hoitoa ja hoivaa. Green Care Finlandin jäsen.

Hae paikkaa Lue lisää

Villa Linnea

Villa Linnea

Palkittu ja kodikas hoivakoti Lintuvaarassa. Rauhallinen ja keskeinen sijainti. Palvelusetelillä asukkaaksi ilman jonoja.

Hae paikkaa Lue lisää

Pajuhovi

Pajuhovi

Pajuhovi on avattu 29.9.2020 Nummelaan.

Hae paikkaa Lue lisää

Hiidenhovi

Hiidenhovi

Vihti-Karkkila -alueen paras yksityinen hoivakoti 2018! (ptky karviaisen asiakaskysely) Keväällä 2017 avattu Nummelassa. Avarat ja valoisat tilat yhdessä tasossa kutsuvat tutustumaan. Ulkoilemaan suoraan olohuoneesta. Kivenheiton päässä Hiidenvedestä.

Hae paikkaa Lue lisää

Harjupuisto

Harjupuisto

Kevyttä palveluasumista ja paikkoja myös muistisairaille. Tule tutustumaan turvalliseseen ja toimintakykyä ylläpitävään ympäristöömme!

Hae paikkaa Lue lisää

Tapiolan Aallotar

Tapiolan Aallotar

Tehostettua palveluasumista vaikeasti muistisairaille. Yksikössä ei ole tällä hetkellä tilaa uusille asukkaille.

Hae paikkaa Lue lisää

Villa Kaskimäki

Villa Kaskimäki

Paras yksityinen hoivakoti Kirkkonummella 2017! (Kirkkonummen asiakaskysely 2018) Palvelukorttelin pihapiirissä myös päiväkoti. Yhdessä tasossa keskellä luontoa.

Hae paikkaa Lue lisää

Villa Lauriina

Villa Lauriina

Lauriinassa ammattitaito muistisairaiden aidossa kohtaamisessa on hioutunut jo vuodesta 2010 lähtien.

Hae paikkaa Lue lisää

Villa Amanda

Villa Amanda

Villa Amanda on avattu! Tiedustelut vapaista paikoista hoivakodin johtajalta.

Hae paikkaa Lue lisää

Kuninkaanhovi

Kuninkaanhovi

Kotimme sijaitsee rauhallisessa ympäristössä. Maukas kotiruoka valmistetaan omassa keittiössämme.

Hae paikkaa Lue lisää